X

Witaj na platformie handlowej PEPiNiERA ART ONLINE, gdzie Artyści prowadzą sprzedaż swoich prac z dziedziny malarstwa współczesnego, rysunku, grafiki i fotografii, rzeźby oraz rękodzieła artystycznego.


Aby dalej móc udostępniać i udoskonalać nasze usługi, potrzebujemy na to Twojej zgody. Dbamy o Twoją prywatność a powierzone dane są u nas bezpieczne, zgodę na ich przetwarzanie możesz wycofać w każdej chwili.


Jeżeli klikniesz przycisk „Przejdź do serwisu” lub zamkniesz to okno klikając „x”, to dobrowolnie wyrazisz zgodę na przetwarzanie przez Administratora serwisu PEPiNiERA Twoich danych osobowych zapisywanych w plikach cookies lub za pomocą podobnej technologii, w celach analitycznych, reklamowych oraz aby dostosować treści serwisu do Twoich preferencji.


Więcej na ten temat oraz o możliwościach zmiany tych ustawień dowiesz się z naszej Polityki Prywatności. Znajdziesz tam też informacje o przysługujących Ci uprawnieniach: prawie dostępu do Twoich danych, do ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, uzyskania kopii, przenoszenia, wycofania zgody, wniesienia skargi do organu nadzorczego a także prawie wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych osobowych.


Nie zgadzam się Przejdź do serwisu

Zasady ochrony danych osobowych

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

Właścicielem Serwisu Internetowego www.pepiniera.pl jest Anna Harasimiuk prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Anna Harasimiuk PEPINIERA z siedzibą w Gdańsku (80-126), ul. Łabędzia 30, wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej prowadzonej przez Ministra Rozwoju, NIP: 5842023441, REGON: 192577377, która jest administratorem danych osobowych Użytkowników w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO). Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez adres e-mail galeria@pepiniera.pl lub adres korespondencyjny: Pepiniera Anna Harasimiuk, ul. Łabędzia 30, Gdańsk 80-126.

 

1. Celem niniejszej Polityki Prywatności jest określenie działań podejmowanych przez Administratora w zakresie ochrony danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej www.pepiniera.pl i przetwarzanych w celu świadczenia Usług drogą elektroniczną określonych Regulaminem Platformy handlowej www.pepiniara.pl (rejestracja, zamieszczanie lub przeglądanie Ogłoszeń, wykonywanie innych działań w związku z korzystaniem przez Użytkowników z Usług Serwisu. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych Usług.

2. Administrator dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis. Polityka Prywatności podlega przepisom prawa polskiego i ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

3. Korzystanie z Serwisu Internetowego www.pepiniera.pl możliwe jest jedynie po zapoznaniu się z postanowieniami Regulaminu i niniejszej Polityki Prywatności.

 

§ 1 Cele, zasady oraz podstawy prawne przetwarzania danych osobowych zbieranych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika

 

1. Administrator zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwani dalej łącznie jako Użytkownicy.

2. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do urządzenia końcowego Użytkownika lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego. Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach podejmowanych w naszym Serwisie. Dane osobowe osób korzystających z Serwisu niebędących zarejestrowanymi Użytkownikami (np. adres IP, inne identyfikatory oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies lub podobnych technologii) przetwarzane są przez Administratora w celu ułatwienia korzystania z Usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy funkcjonalności tych usług - podstawą prawną jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Dane osobowe będą przetwarzane w środowisku informatycznym w celu zapewnienia bezpieczeństwa i poprawnego funkcjonowania systemów informatycznych.

2. W przypadku Rejestracji Konta w Serwisie, Użytkownik podaje niezbędne do jego utworzenia następujące dane:

a) adres e-mail;

b) imię i nazwisko;

Niepodanie powyższych danych skutkuje brakiem możliwości rejestracji Konta Użytkownika. Podczas rejestracji konta w Serwisie Użytkownik samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta. Użytkownik może zmienić hasło, w późniejszym czasie, na zasadach opisanych w §6 pkt 7. Użytkownik może podać dobrowolnie dodatkowe dane uzupełniając je na Koncie Użytkownika, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Dane te można usunąć w każdym czasie.

Wymienione powyżej dane osobowe są przetwarzane w celu:

- świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą Konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), natomiast w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);

- ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności, preferencji i sposobu korzystania z Konta Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania dla poprawy funkcjonalności;

- w celach wysyłania informacji dotyczących Usług i Towarów prezentowanych w Serwisie przez Administratora - podstawa prawna: zgoda osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

3. Zawarcie Umowy Sprzedaży przez Użytkownika Serwisu ze Sprzedawcą wiąże się z przetwarzaniem jego danych osobowych i powierzeniem ich przetwarzania Sprzedawcy w celu realizacji zawartej Umowy Sprzedaży. Podanie danych oznaczonych jest wymagane w celu przyjęcia i obsługi zamówienia Towaru, a ich niepodanie skutkuje brakiem jego realizacji. Administrator w ramach Serwisu Internetowego może przetwarzać informacje stanowiące dane osobowe Użytkownika, umożliwiające Sprzedającemu i Użytkownikowi zawarcie Umowy sprzedaży, komunikowanie się z innymi Użytkownikami, dokonywanie płatności za usługi świadczone przez Administratora w ramach Serwisu. Sprzedawca po uzyskaniu od Administratora danych osobowych Użytkownika Kupującego jest zobowiązany spełnić wobec niego wszelkie obowiązki i uprawnienia wynikające z Rozporządzenia o ochronie danych i innych przepisów prawa.

W przypadku, gdy Użytkownik dokona zakupu za pośrednictwem Serwisu jest proszony o uzupełnienie swoich danych (adresu e-mail oraz imienia i nazwiska) o:

a) adres (ulica wraz z numerem domu/mieszkania);

b) kod pocztowy;

c) miejscowość;

d) kraj (państwo);

e) opcjonalnie numer telefonu.

Dane osobowe są przetwarzane w celu:

- realizacji złożonego zamówienia – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

- realizacji obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów podatkowych i przepisów o rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania jest obowiązek prawny (art. 6 ust. 1 lit. c RODO);

- ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw;

- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

4. W przypadku Przedsiębiorców - Użytkowników o charakterze Sprzedawcy, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:

a) nazwę firmy Przedsiębiorcy;

b) adres

b) numer NIP

c) numer konta bankowego i nazwę banku

d) dowolny opis Przedsiębiorcy

e) fotografię Sprzedawcy

5. Administrator zapewnia możliwość skontaktowania się z nim przy wykorzystaniu elektronicznego formularza kontaktowego. Skorzystanie z tej funkcji wymaga podania danych osobowych niezbędnych do skontaktowania się z Użytkownikiem i udzielenia odpowiedzi na zapytanie (imię oraz adres poczty elektronicznej) Niepodanie określonych danych lub podanie błędnego adresu e-mail skutkuje brakiem możliwości obsługi zapytania. W tym przypadku dane osobowe są przetwarzane w celu:

- identyfikacji nadawcy oraz obsługi jego zapytania przesłanego przez formularz kontaktowy ( w tym opcje: zapytaj o cenę, zaproponuj cenę) – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy o świadczenie usługi (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

- w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

6. W przypadku wyrażenia woli skorzystania z usługi Newsletter, Użytkownik podaje jedynie swój adres e-mail. Dane osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania informacji handlowych. Podstawą przetwarzania danych jest zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonanie umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tym celu. Dane będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Serwisu, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu tego typu informacji.

7. Administrator przetwarza dane osobowe Użytkowników odwiedzających profile Administratora prowadzone w mediach społecznościowych (Instagram, Facebook, YouTube, Twitter, Google +, Pinterest). Dane te są przetwarzane wyłącznie w związku z prowadzeniem profilu w celu promowania Usług oraz Towarów i komunikacji z Użytkownikami za pośrednictwem funkcjonalności dostępnych w mediach społecznościowych. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Administratora jest w tym przypadku jego uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na promowaniu własnej marki oraz budowaniu społeczności związanej z marką.

8. Administrator jest uprawniony do uzupełniania posiadanych informacji o Użytkownikach o dane uzyskane zgodnie z prawem od partnerów biznesowych i podmiotów zewnętrznych.

9. Administrator nie podejmuje wobec danych osobowych zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.

 

§ 2 Polityka cookies, adres IP

 

1. Serwis używa niewielkich plików zwanych cookies. Zapisywane są za pośrednictwem Serwisu na urządzeniu końcowym osoby odwiedzającej Strony Internetowe Serwisu, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia" oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Administratora usługi do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje to też możliwość opracowywania ogólnych statystyk wyświetleń prezentowanych informacji w Serwisie.

2. Wykorzystujemy dwa typy plików cookies:

a) Cookies sesyjne: po zakończeniu sesji danej przeglądarki lub wyłączeniu komputera zapisane informacje są usuwane z pamięci urządzenia. Mechanizm cookies sesyjnych nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z komputera Użytkowników;

b) cookies trwałe: są przechowywane na dysku twardym komputera Użytkownika i pozostają tam do momentu ich skasowania.

3. Serwis wykorzystuje cookies własne w celu:

a) uwierzytelniania Użytkownika w Serwisie i zapewnienia sesji Użytkownika w Serwisie (po zalogowaniu), dzięki której Użytkownik nie musi na każdej podstronie Serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;

b) analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych Serwisu, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

4. Serwis wykorzystuje cookies zewnętrzne w celu:

a) zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA);

b) popularyzacji Serwisu za pomocą serwisu społecznościowego facebook.com (administrator cookies zewnętrznego: Facebook Inc z siedzibą w USA lub Facebook Ireland z siedzibą w Irlandii);

c) prezentacji Certyfikatu Rzetelny Regulamin za pośrednictwem serwisu internetowego rzetelnyregulamin.pl (administrator cookies zewnętrznego: Rzetelna Grupa sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie).

5. Mechanizm cookies jest bezpieczny dla komputerów Użytkowników Serwisu. W szczególności tą drogą nie jest możliwe przedostanie się do komputerów Użytkowników wirusów lub innego niechcianego oprogramowania lub oprogramowania złośliwego. Niemniej w swoich przeglądarkach Użytkownicy mają możliwość ograniczenia lub wyłączenia dostępu plików cookies do komputerów. W przypadku skorzystania z tej opcji korzystanie z Serwisu będzie możliwe poza funkcjami, które ze swojej natury wymagają plików cookies.

6. Poniżej przedstawiamy jak można zmienić ustawienia popularnych przeglądarek internetowych w zakresie stosowania plików cookies:

przeglądarka Internet Explorer;

przeglądarka Mozilla Firefox;

przeglądarka Chrome;

przeglądarka Safari;

przeglądarka Opera.

7. Administrator może gromadzić Państwa adresy IP. Adres IP to numer przydzielany do urządzenia końcowego osoby odwiedzającej Serwis, przez dostawcę usług internetowych. Numer IP umożliwia dostęp do Internetu. W większości przypadków jest przypisywany do urządzenia końcowego dynamicznie, tj. zmienia się przy każdym połączeniu z Internetem i z tego powodu traktowany jest powszechnie, jako nieosobista informacja identyfikująca. Adres IP jest wykorzystywany przez Administratora przy diagnozowaniu problemów technicznych z serwerem, tworzeniu analiz statystycznych (np. określeniu, z jakich regionów notujemy najwięcej odwiedzin) jako informacja przydatna przy administrowaniu i udoskonalaniu Serwisu, a także w celach bezpieczeństwa oraz ewentualnej identyfikacji obciążających serwer, niepożądanych automatycznych programów do przeglądania treści Serwisu.

8. Serwis zawiera linki i odnośniki do innych stron internetowych. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zasady ochrony prywatności na nich obowiązujące. Z tego powodu rekomendujemy by po przejściu za pośrednictwem Serwisu na stronę zarządzaną przez innego administratora, zapoznać się z polityką prywatności tam przyjętą.

 

§ 3 Odbiorcy danych osobowych

 

1. Administrator wykorzystuje zebrane dane osobowe w celu realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Serwisu.

2. W związku z realizacją Usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, a w szczególności innym Użytkownikom Serwisu Internetowego o charakterze Sprzedawców oraz operatorom logistycznym w celu realizacji zawartych Umów sprzedaży i dostarczania Towarów, dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych i dostawcom oprogramowania do wystawiania faktur, podmiotom takim jak banki oraz operatorzy płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, prawne, audytowe oraz marketingowe.

3. W przypadku skierowania żądania Administrator udostępnia dane osobowe uprawnionym organom państwowym, w szczególności jednostkom organizacyjnym Prokuratury, Policji, Prezesowi Urzędu Ochrony Danych Osobowych, Prezesowi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów lub Prezesowi Urzędu Komunikacji Elektronicznej.

4. Dane nawigacyjne mogą być wykorzystywane w celu zapewnienia Użytkownikom lepszej obsługi, analizy danych statystycznych i dostosowania Serwisu do preferencji Użytkowników oraz administrowania Serwisem.

5. W przypadku, gdy Użytkownik dokona subskrypcji biuletynu informacyjnego Newsletter na jego adres e-mail Administrator będzie wysyłać wiadomości elektroniczne zawierające informacje handlowe o promocjach i nowych produktach dostępnych w Serwisie.

6. Dane osobowe mogą być przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych.

 

§ 4 Uprawnienia Użytkowników

 

Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące uprawnienia:

1. Prawo do cofnięcia zgody - podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił Administratorowi.

b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez Administratora zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Użytkownika żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z Usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem Administrator może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 21 RODO.

a) Użytkownik ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją - wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania, jeżeli Administrator przetwarza jego dane w oparciu o prawnie uzasadniony interes, np. marketing produktów i usług Serwisu, prowadzenie statystyki korzystania z poszczególnych funkcjonalności Serwisu Internetowego oraz ułatwienie korzystania ze Serwisu Internetowego, a także badanie satysfakcji.

b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Użytkownika na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

c) Jeżeli sprzeciw Użytkownika okaże się zasadny i Administrator nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Użytkownik wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) - podstawa prawna: art. 17 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

b) Użytkownik ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

- dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

- wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

- wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

- dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

- dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu Administrator podlega;

- dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, Administrator może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega Administrator. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z Usług Administratora, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi przez Użytkowników Umowami sprzedaży lub świadczeniem Usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych - podstawa prawna: art. 18 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem. Administrator nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b) Użytkownik ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

- gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – wówczas Administrator ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

- gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a zamiast usunięcia danych Użytkownik zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

- gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Użytkownikowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

- gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Użytkownika przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Użytkownika.

5. Prawo dostępu do danych - podstawa prawna: art. 15 RODO.

a) Użytkownik ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Użytkownik ma prawo:

- uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

- uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Użytkownika albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Użytkownikowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

- uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych - podstawa prawna: art. 16 RODO.

a) Użytkownik ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Użytkownik, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres zgodnie z §4 pkt 12 Polityki Prywatności.

7. Prawo do przenoszenia danych - podstawa prawna: art. 20 RODO.

a) Użytkownik ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Użytkownik ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Użytkownika w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Użytkownika z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw, Administrator spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu. Jeżeli jednak - z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań – Administrator nie będzie mógł spełnić żądania w ciągu miesiąca, spełni je w ciągu kolejnych dwóch miesięcy informując Użytkownika uprzednio w terminie miesiąca od otrzymania żądania - o zamierzonym przedłużeniu terminu oraz jego przyczynach.

9. Użytkownik może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Użytkownik ma prawo żądać od Administratora przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie w sposób wskazany w §4 pkt 12 Polityki Prywatności.

11. Użytkownikowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

12. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych można złożyć w formie pisemnej na adres: Pepiniera Anna Harasimiuk, ul. Łabędzia 30, Gdańsk 80-126 lub drogą e-mailową na adres: galeria@pepiniera.pl i powinien on w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie. Odpowiedź na zgłoszenie zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. Administrator przed przystąpieniem do oceny zgłoszonego żądania, weryfikuje tożsamość osoby kierującej żądanie celem potwierdzenia przysługującego jej uprawnienia i ochrony danych osobowych. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail, z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę.

 

§ 5 Okres przetwarzania danych osobowych

 

Dane osobowe przechowywane są przez okres obowiązywania zawartej umowy w celu korzystania z Usług Serwisu Internetowego, a także po jej zakończeniu w celach wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawnych w tym rachunkowych oraz podatkowych, statystycznych i archiwizacyjnych. Dane osobowe do celów marketingowych przechowywane są do momentu wycofania zgody na ich przetwarzanie. Okres przetwarzania danych może być przedłużony w przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed nimi, a po tym czasie jedynie w przypadku i w zakresie, w jakim będą wymagać tego przepisy prawa. Po upływie okresu przetwarzania dane są nieodwracalnie usuwane.

 

§ 6 Dostęp do danych i bezpieczeństwo

 

1. Dane osobowe zbierane przez Administratora za pośrednictwem Serwisu są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO).

2. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny a dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i to w zakresie w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania.

3. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by podmioty współpracujące stosowały odpowiednie środki bezpieczeństwa w przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.

4. Administrator zapewnia Użytkownikom, którzy posiadają zarejestrowane Konto Użytkownika, nieprzerwany dostęp do swoich danych osobowych i możliwość ich modyfikacji w każdej chwili. Dostęp i modyfikacja danych osobowych możliwe są po zalogowaniu do Konta Użytkownika w Serwisie.

5. Administrator może odmówić usunięcia danych Użytkownika, jeśli ten naruszył obowiązujący w Serwisie Regulamin, a zachowanie danych jest niezbędne do wyjaśnienia tych okoliczności i ustalenia odpowiedzialności a w szczególności dochodzenia przez Administratora Serwisu roszczeń od danego Użytkownika.

6. W przypadku subskrypcji biuletynu informacyjnego Newsletter Użytkownik ma możliwość usunięcia swojego adresu e-mail z listy wysyłkowej.

7. W przypadku gdy Użytkownik posiadający Konto w Serwisie utracił w jakikolwiek sposób hasło dostępu, Serwis umożliwia wygenerowanie nowego hasła do Konta w Serwisie. Serwis nie wysyła jednak przypomnienia hasła. Hasło Użytkownika jest przechowywane w bazie danych w formie zaszyfrowanej w sposób uniemożliwiający jego odczytanie. Celem wygenerowania nowego hasła należy podać adres e-mail w formularzu dostępnym pod linkiem „Wyślij nowe hasło” podanym przy formularzu logowania do Konta Użytkownika w Serwisie Internetowym. Nowe hasło zostanie automatycznie wysłane na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika podczas Rejestracji.

 

§ 7 Zmiany Polityki Prywatności

 

1. Polityka prywatności jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.

2. Pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: galeria@pepiniera.pl

3. Data ostatniej modyfikacji: 25.05.2018 r.

 

 

 

Wersja Regulaminu i Polityki prywatności do pobrania i wydrukowania TUTAJ